Od 28. travnja do 4. svibnja 2012. god. boravila sam na Klinici Paracelsus (St. Gallen, Švicarska) i usavršavala se usvajajući njihova iskustva u vezi sa metodama eliminacije kroničnih žarišta (STABIDENT metoda), premedikacije (uzimanje lijekova prije određenih stomatoloških zahvata), postupaka eliminacije amalgamskih ispuna, primjene novih materijala za ispune kompatibilnih sa dentinom i caklinom, postupcima pri eliminaciji metalnih krunica i rješavanju problema galvanskih struja u usnoj šupljini.

Slika u zaglavlju na neki način simbolizira prošlost, sadašnjost i budućnost medicine: uz sobu predstojnika Paracelsus klinike, dr. med. Thomasa Raua, nalazi se ova ljekarna sa originalnim (dakako restauriranim) namještajem koji je upotrebljavao legendarni liječnik Paracelsus (prva polovica XVI stoljeća).

 


Be Sociable, Share!

Comments are closed.