R. U. nastavak (Pula, 2014.)

I sada godinu dana poslije, napredak je začuđujući. Teški trenuci problema sa gledanjem svijeta oko sebe su iza mene. Konačno opet mogu uživati u čitanju knjiga, što mi je velika strast i nasušna potreba. Televizor gledam bez naočala. Radost života mi je opet otvorila svoja vrata.

Iako sam primila samo jedan set injekcija po tretmanu Dr. Romane Brnčić, hrabro sam, u studenom 2013, krenula u Indiju na 4 mjeseca. U torbi sam ponijela tri različite vrste povećala i želju da završim …


… školovanje za yoga učiteljicu, duboko svjesna činjenice da mi vid možda neće dozvoliti učenje i da će se sve pretvoriti u samo još jedan turistički izlet. Bilo je veoma naporno i teško, ali uspjela sam. Krajem ožujka 2014. vratila sam se kući sa Certifikatom.

Vid mi se postupno poboljšavao, no zbog tolike zauzetosti učenjem uopće nisam shvaćala da mi ta povećala više nisu potrebna kao prije. Po povratku  sa zadovoljstvom sam zaključila da mi je vid puno bolji.

Kad sam pri kraju lipnja imala termin za OCT pregled (optička koherentna tomografija), osjećala sam se preporođeno i bila sam sigurna da će nalaz biti dobar. Napredak je bio očit na OCT nalazu. Moj je okulist ostao vidno ugodno iznenađen i slikovito se izrazio: „Razlika je kao Učka i Mt. Everest“.

Riječima je nemoguće opisati moju radost i zadovoljstvo postojećim stanjem.